Θέσεις Εργασίας

 

Αρχιτέκτονας μηχανικός ζητείται για συμμετοχή στη δημιουργική ομάδα της εταιρείας μας

 

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και portfolio στο info@ecohotels.gr

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αρχιτεκτονικό ή τεχνικό γραφείο
  • Αγγλικά

 

Παροχές

  • Αμοιβή ανάλογα το επίπεδο σπουδών και εμπειρία.
  • Βonus ανάλογα με την εξέλιξη των έργων
  • Καριέρα  σε δημιουργικό περιβάλλον
  • Έξοδα μετακίνησης