Γιάννα Χήρα

Γιάννα Χήρα

Αρχιτέκτονας με εμπειρία στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τουριστικό τομέα