Υπηρεσίες

Η WandS σας υποστηρίζει με ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Απευθυνθείτε στη WandS για τεχνική υποστήριξη, αρχιτεκτονική βιβλιογραφία και συμβουλές για την κατασκευή σας. 

Οργανωμένη Δόμηση

Από το σχεδιασμό με

 • Νομική Υποστήριξη 
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
 • Στατικές Μελέτες με Ειδίκευση στο Ξύλο
 • Ενεργειακές Μελέτες
 • Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές
 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)
 • Αναλυτική Κοστολόγηση του Έργου με πίνακες υλικών και τεχνικές προδιαγραφές
 • Σχεδιασμός Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Έργου
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες 

 

Στην υλοποίηση με   

 • Έμπειρους Τεχνίτες    
 • Πιστοποιητικό Εγγύησης Κατασκευής      
 • Παρακολούθηση Έργου         
 • Ποιοτικό Έλεγχο           
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις            
 • Ενεργειακό Έλεγχο με Θερμοκάμερα
 • Υπστήριξη μετά την Πώληση