Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Το ξύλο έχει μία μοναδική ιδιότητα ως υλικό, κατά την καύση του δημιουργεί ένα στρώμα άνθρακα επιφανειακά με αποτέλεσμα να διατηρεί την αντοχή του και να μην επιτρέπει την μετάδοση της φλόγας από την εξωτερική του επιφάνεια στο εσωτερικό. Για την ανάφλεξη του ξύλου απαιτείται θερμοκρασία 60οC για περίπου 20 λεπτά. Στην συνέχεια, το ξύλο αρχίζει να χάνει σταδιακά τις μηχανικές του ιδιότητες (αντοχή στην φόρτιση) με ταχύτητα 2,5 εκατοστά ανά ώρα. Το υπόλοιπο ξύλο το οποίο δεν έχει ακόμα αποτεφρωθεί συνεχίζει να διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες. Επομένως, κατά την καύση οι μηχανικές ιδιότητες του ξύλου παραμένουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, στις οποίες μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της φωτιάς μειώνεται προοδευτικά η αντοχή των δομικών στοιχείων.

Πυραντίσταση

Είναι η ικανότητα μιας κατασκευής να αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας. Ο δείκτης πυραντίστασης εκφράζεται σε min (π.χ. 60 min) ή συχνά με ένα αριθμό και το γράμμα F (= Fire). Ο αριθμός εκφράζει σε min τον αντίστοιχο δείκτη (π.χ. F 60).

Στα ξύλινα κτίρια μπορούμε να αυξήσουμε ελάχιστα τις διατομές των δομικών στοιχείων από το απαιτούμενο, και να επιτύχουμε τον διπλάσιο δείκτη πυρασφάλειας με το ελάχιστο κόστος. Τα ξύλα μας μάλιστα υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία που τα καθιστά ιδιαίτερα βραδυφλεγή, σχεδόν άκαυστα. Ο σχεδιασμός στις κορμοκατοικίες που κατασκευάζουμε προϋποθέτει διατομές που εξασφαλίζουν συμπεριφορά ανθεκτικότερη μίας συμβατικής κατοικίας σε ενδεχόμενη πυρκαγιά. 

Oι κορμοί ΚΟΝΤΙΟ είναι πιστοποιημένοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ κατά το EN 13501-2. 

Βαθμός Πυρασφάλειας

Ο βαθμός πυρασφάλειας σε οποιαδήποτε κατασκευή είναι θέμα μελέτης και σχεδιασμού. Η υλοποίηση της είναι θέμα τεχνογνωσίας των υλικών.

Η κυριότερη και σημαντικότερη ιδιότητα του ξύλου στο θέμα της πυρασφάλειας είναι το γεγονός ότι όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος του, το εσωτερικό διατηρεί ακέραια την αντοχή του. Οπότε, μπορούμε να κατασκευάσουμε ασφαλείς κατοικίες από ξύλο άρτιας τεχνικής μελέτης και σωστής κατασκευής. Σε ένα σωστά σχεδιασμένο και μελετημένο ξύλινο σπίτι, ο σκελετός είναι πάχους 10-15cm και ύψους 35-50cm και η τοιχοποιία με ξύλο μασίφ πάχους 10cm, 12cm κ.ο.κ.. Οι διατομές αυτές απαιτούν πολλές ώρες φωτιάς για να χάσουν τις απαραίτητες μηχανικές τους ιδιότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη τα ασφαλίζουν εύκολα και με χαμηλότερο κόστος.