Οργανωμένη & Γρήγορη Δόμηση

Η WandS διαφοροποιείται από άλλες κατασκευαστικές εταιρείες δίνοντας έμφαση στα κάτωθι

 • Ποιότητα 
 • Υψηλή Τεχνολογία 
 • Καινοτομία 
 • Επιστημονικό Προσωπικό

 

Οργανωμένη Δόμηση WandS σημαίνει ότι με την ανάθεση του Έργου αναλαμβάνουμε και προσφέρουμε

 • Νομική Υποστήριξη                 
 • Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό            
 • Βιοκλιματικό Σχεδιασμό                
 • Στατικό Υπολογισμό
 • Αναλυτικά Κοστολόγια         
 • Tεχνικές προδιαγραφές   
 • Υλοποίηση από Έμπειρους Τεχνίτες    
 • Πιστοποιητικό Εγγύησης Κατασκευής      
 • Παρακολούθηση Έργου         
 • Ποιοτικό Έλεγχο           
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις            
 • Ενεργειακό Έλεγχο με Θερμοκάμερα

 

Ο χρόνος παράδοσης μιας ολοκληρωμένης ξύλινης κατασκευής ανέρχεται σε 6 μήνες από την έκδοση οικοδομικής άδειας, δηλαδή πολύ πιο άμεσα από μία συμβατική κατασκευή.