Υγρασία και Αντοχή στον Χρόνο

Μεγάλη Διάρκεια Ζωής και Εγγύηση Κατασκευής  

Δεν είναι υπερβολή ότι το ξύλο ανθίστανται στο χρόνο έως και αρκετούς αιώνες χωρίς μάλιστα να ρυπαίνει το περιβάλλον. Απόδειξη είναι

α) οι μεγάλες ηλικίες των δένδρων, ακόμα και αυτών των νεκρών, τα οποία δεν έχουν μηχανισμούς προστασίας και

β) Τα άθικτα ξύλινα καράβια στο βυθό της θάλασσας ηλικίας 2000 και 3000 χρόνων τα οποία υφίστανται την πιο απλή προστασία έναντι των εντόμων και μύκητων ειναι η διακοπή του οξυγόνου

Ευρέως διαδεδομένη είναι η διακίνηση και αποθήκευση ξυλείας σε ποτάμια και λίμνες. Αυτό σημαίνει ότι με την τήρηση κατάλληλων μεθόδων επιτυγχάνεται άψογη ανθεκτικότητα των ξύλο-κατασκευών για πολλά χρόνια.

Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την αντοχή του. Μια περιεκτικότητα σε υγρασία τουλάχιστον 20% και μια θερμοκρασία τουλάχιστον 5 βαθμούς Κελσίου απαιτούνται για να μην προκύψει αποχρωματισμός και να μην αναπτυχθούν μύκητες στο ξύλο. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου υπερβαίνει αυτό το ποσοστό μόνον όταν η σχετική υγρασία του αέρα έχει παραμείνει άνω του 85% για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Για να έχει μια ξύλινη κατασκευή μεγάλη αντοχή στο χρόνο, είναι επιβεβλημένη η κατασκευαστική προστασία από την υγρασία. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μέσο ορθού σχεδιασμού (π.χ στοιχεία όχι σε επαφή με το έδαφος ή σφηνωμένα σε τοίχους, αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών κ.τ.λ). Η σωστή προστασία και συντήρηση μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη μακροβιότερη παρουσία.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι ο ήλιος δεν καταστρέφει το ξύλο. Άλλωστε, πώς δα μπορούσε η φύση να επιτρέψει μια τέτοια διαδικασία φθοράς, όταν, για εκατομμύρια χρόνια ανέθετε στα δάση, υπό τον καθημερινό ήλιο, τη συντήρηση και ανάπτυξη της ζωής. Απλώς ο ήλιος, σωστότερα η υπεριώδης ακτινοβολία του, καταστρέφει τα προστατευτικά χρώματα και βερνίκια που δεν επιτρέπουν στο ξύλινο στοιχείο να ανεβάσει την περιεχόμενη σ’ αυτό υγρασία, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, οπότε και μόνον μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης. Γι’ αυτό, εξάλλου, κατά τις πρόσφατες δεκαετίες τείνουν οι επικαλυπτικές ουσίες να αντικατασταθούν από τις εμποτιστικές. 

Οι ξύλινες κατασκευές είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στο χρόνο, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητοι κατασκευαστικοί και προστατευτικοί κανόνες. Στην Ευρώπη υπάρχουν ξύλινα κτίρια που επέζησαν μέσα στους αιώνες και που αποδεικνύουν περίτρανα την αντοχή των ξύλινων κατασκευών στο χρόνο.