Βασικά Κοστολόγια εκδόσεων οικοδομικής άδειας & σχετικών εργασιών

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ & ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Aπό 400€ /  Μέσος χρόνος  15-20 ημέρες

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚH ΑΔΕΙΑ     

Το κόστος της στην Ελλάδα καθορίζεται απο το ΤΕΕ.  Η εταιρεία μας για τις  κατοικίες της προσφέρει ειδικές εκτπώσεις.                                                                    

     2.1 Εγκρίσεις αιτήσεις υπηρεσιών

          1.    Δασαρχείου                                                                                Ελάχιστο 2 μήνες
          2.    Αρχαιολογίας                                                                              Ελάχιστο 2 μήνες
          3.    Αρχιτεκτονική επιτροπή (Σε ορισμένες περιπτώσεις)                        40-90 ημέρες
          4.    Αεροπορία / Λιμενικό κ.λ.π. (Σε ορισμένες περιπτώσεις)                 Ελάχιστο 2 μήνες
 

     2.2  Μελέτες

         1.     Αρχιτεκτονικά                                                                          45-90 ημέρες  (Ανάλογα με τη πολυπλοκότητα)
         2.     Στατικά                                                                                   Μέσος χρόνος 25 ημέρες
         3.     Μηχανολογικά / ΚΕΝΑΚ                                                          Μέσος χρόνος 25 ημέρες
         4.     Ενεργειακή Απόδοση
         5.     Υδρευση
         6.     Αποχέτευση
         7.     Παθητική Πυροπροστασία
         8.     Θέρμανση
         9.     Κλιματισμός
         10.   Καύσιμο Αέριο
         11.   Περιβάλλον Χώρος                                                                   Μέσος χρόνος 20 ημέρες
         12.   Χρονικός Προγραμματισμός
         13.   Τεύχη Προϋπολογισμού
 

     2.3  Επιβλέψεις των ανωτέρων μελετών κατά τη διάρκεια της κατασκευής

                                                                           

     2.4  Φορολογικές επιβαρύνσεις

          1.   ΦΠΑ επί των ιδιωτικών συμφωνητικών: 24%
          2.   ΦΕΜ, ΤΕΕ, ΕΜΠ κλπ επί των νόμιμων ΤΕΕ  20%
 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Πρώην ΙΚΑ) 

Από 5-20 €/τ.μ.

 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

     1.   Στην θεμελίωση                                                                           Μέσο Κόστος 240€
     2.   Στην ολοκλήρωση                                                                        Μέσο Κόστος 240€
 

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΗ, ΝΕΡΟ, ΑΕΡΙΟ)

    1.    Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κατασκευής                                    Μέσο Κόστος : 100€           5-15 ημέρες
    2.    Βεβαίωση  Υδραυλικής Εγκατάστασης                                      Μέσο Κόστος : 50€             5-15 ημέρες
    3.    Βεβαίωση  Ηλεκτρολογικής  Εγκατάστασης                              Μέσο Κόστος : 50€             5-15 ημέρες
    4.    Βεβαίωση Αερίου / Αυτοψία                                                       Μέσο Κόστος : 50-250€     15-60 ημέρες
 

Προσοχή! Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι ενδεικτικές.