Οικολογικές Κατοικίες

Μια ενεργειακή κατοικία WandS χρειάζεται 30% της ενέργειας σε σχέση με το συμβατικό σπίτι για θέρμανση ή ψύξη. Αυτό σημαίνει ότι μια κατοικία 120m2 προσφέρει ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ οικονομία της τάξεως των 1200 lit πετρελαίου για τον χειμώνα και δεκάδες KW ψύξεως το καλοκαίρι.