Κορμοκατοικίες KONTIO

Τοιχοποιίες Κόντιο

Η WandS από το 1999 αντιπροσωπεύει το Φινλανδικό εργοστάσιο ΚΟΝΤΙΟ στον τομέα των κατοικιών με κορμούς από 'μασίφ' ξύλο.

Ο φέρων οργανισμός είναι από επεξεργασμένους κορμούς Δασικής Πεύκης (Pinus Sylvestris) με υγρασία 18% έως 22% ανάλογα της διατομής.

Η κατεργασία και επεξεργασία τους γίνεται από το Φινλανδικό εργοστάσιο ΚΟΝΤΙΟ το οποίο επιλέχθει ανάμεσα στην πληθώρα προμηθευτών για την άριστη ποιότητα ξυλείας του και την προηγμένη τεχνολογία του στην επεξεργασία. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο δύναται και κατασκευάζει τις αρτιότερες ενώσεις και αρμούς / μόρσα στον κορμό.

Οι τελικές διαστάσεις, μήκη των κορμών και η αρίθμηση τους εξασφαλίζεται από Bar Code σύστημα με ακρίβεια ενός χιλιοστού.

Η σύνδεση των κορμών γίνεται με κατακόρυφες ξύλινες καβίλιες 30Χ30 χιλ με ελάχιστη οριζόντια απόσταση 2000 mm.

Στις γωνίες και όπου απαιτείται τοποθετούνται ανοξείδωτες ντίζες διαμέτρου 16 mm, με ανοξείδωτο παξιμάδι το οποίο είναι «τυφλό» στα εμφανή σημεία.

Ενδιάμεσα και οριζόντια των κορμών τοποθετείται εργοστασιακή μόνωση πάχους 15 mm, ενώ στις γωνίες είναι διπλή.

Η τοποθέτηση των κορμών και ειδικότερα των πρώτων στρώσεων γίνεται με αυστηρότατη επίβλεψη μηχανικού ξύλου για την εξασφάλιση τετραγωνίσματος, στάθμης και σωστής τοποθέτησης. Οι εργασίες εκτελούνται από μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος από μηχανικό ξύλου βάσει σχετικής εκπαίδευσής του στην Φινλανδία, με ακρίβεια ενός χιλιοστού.

Οι διατομές των κορμών μπορούν να είναι:

  • Ορθογώνιοι
  • Ορθογώνιοι Συγκολλητοί

 

Το τμήμα σχεδιασμού του εργοστασίου μας ΚΟΝΤΙΟ, σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και τους αντιπρoσώπους κάθε χώρας, παρουσιάζει καταλόγους που αναφέρονται σε γεωγραφικές περιοχές (Μεσόγειος, Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη - Ρωσία). 

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μοντέλα κατοικιών είναι τυποποιημένα. Η επιχειρησή μας WandS σχεδιάζει σύμφωνα με τις επιλογές, ανάγκες και επιθυμίες κάθε πελάτη.

Οι κατάλογοι παρουσιάζουν ενδεικτικά σχέδια ως τράπεζα ιδεών καθώς και για να γνωρίσετε τις καταπληκτικές αρχιτεκτονικές δυνατότητες σχεδιαμού κορμοκατοικιών.